Noticies

19/01/2017
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de La Torre de Fontaubella una subvenció de 18.000,00 € per finançar les despeses corrents de l'Ajuntament (electricitat, gas, material d'oficina...) Aquesta subvenció s'inclou dins el PAM (Pla d'Acció Muncipal) de la Diputació.
11/01/2017
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de la Torre de Fontaubella una subvenció de 445,71 € per finançar els interessos dels préstecs concertats
11/01/2017
La Diputació de Tarragona va concedir a l'Ajuntament de La Torre de Fontaubella una subvenció de 4.795,17 € destinada a inversions en Cultura. Aquesta subvenció ha servit per adequar els trulls de la Sala Polivalent del Sindicat i substituir les finestres del primer pis de "l'Hogar Rural"
27/12/2016
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, en data 15 de juliol de 2016 i basant-se en la convocatòria de subvencions per a "Actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà, convocatòria 2016" va concedir a l'Ajuntament de La...
05/04/2016
El passat dia 30 de març va posarse en marxa finalment la nova depuradora ubicada a la partida del Forn Teuler. Aquesta depuradora ha estat construida per l'ACA amb l'ajut de fons europeus i està preparada per depurar les aigues residuals domèstiques.La gestió de la mateixa ha estat encarregada a...
17/03/2016
S'ha finalitzat la construcció de la nova estació de transferència situada a la carretera de Marçà a l'entrada del camí de l'Avenc. En aquest lloc s'hi ubicaran properament els contenidors de voluminosos i de la runa de la construcció. Per tal de tenir un control dels abocaments i evitar-ne d'...
14/03/2016
Finançament de les despeses derivades del Consultori Mèdic Local
12/02/2016
La Junta de Govern de la Diputació de Tarragona en sessió de data 19 de juny de 2015 va concedir a l'Ajuntament de La Torre de Fontaubella una subvenció de 1.382,73 € per despeses de manteniment (control de la qualitat de l’aigua)...
21/01/2016 Actualitat
"PLA ESPECIAL D'INVERSIONS SOSTENIBLES 2014" (PEIS)

Pàgines

Menu

Menú principal

Formulari de cerca